درخواست نمایندگی

اخذ نمایندگی

لطفا جهت اخذ نمایندگی مجموعه ریما چوب از طریق ایمیل زیر یا شماره تماس 04432331137 با ما در ارتباط باشید.

rima.choob@yahoo.com

آیین نامه پذیرش نمایندگی

1. دارا بودن تجربه مفيد و سابقه فعاليت در زمینه چوب
2. دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم (آقايان)
3. دارا بودن امكانات مالي لازم جهت تأسيس دفتر نمايندگي
4. دارا بودن حسن شهرت
5. عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم سوء پيشينه
6. عدم اشتغال به مشاغل ديگر اعم از دولتي و خصوصي
7. تسليم سفته بميزان 100 ميليون تومان با دو نفر ضامن كه يكنفرر آن كاسب وديگري كارمند باشد . ضمناً امضاء ضامنين در دفتر خانه اسناد رسمي گواهی می شود .
8. تائيديه كارگزيني براي ضامن كارمند شاغل
9. حضور ضامنين در دفتر خانه مربوطه براي كليه متقاضيان جهت گوايي امضا و تعهد الزامي مي باشد.

تایید و ادامه